xe mercedes glc 300

gia xe mercedes

thiet ke name card tphcm

in to roi khuyen mai

in catalogue tphcm

xuong in name card

in catalogue noi that

in bao thu tieng anh

Tin Tức

Các thông tin mới nhất về bất động sản

(2016)年越南外國人投資情況

TALENT

駐 越 南 代 表 處 經 濟 組

ECONOMIC DIVISION

TAIPEI ECONOMIC AND CULTURAL OFFICE IN HANOI, VIETNAM

經貿商情

標題:去(2016)年越南外人投資情形

類別:A21 (其他)

資料來源:越南計畫投資部

日期:106 年02 月08 日 文號:

商情本文:

2016 年越南核准外商投資案共3,781 件,金額為209 億4,735 萬美元

(包含新投資案及增資案),其中我商新投資案122 件,金額8 億2,602

萬美元,增(減)資案94 件,金額5 億112 萬美元。我商投資異動共計

216 件,居外資第6 位,投資金額共計13 億2,714 萬美元(占6.34%),

居外資第6 位。同期,其主要投資國之投資情形:韓國居首,投資金

額高達61 億3,640 萬美元(占29.29%);新加坡排名第2,金額為21

億6,189 萬美元(占10.32%);日本居第3 位,投資金額達21 億5,617

萬美元(占10.29%);中國大陸排名第4, 金額為17 億437 萬美元(占

8.14%);香港排名第5,金額為15 億9,954 萬美元(占7.64%)。

累計自1988 年至2016 年12 月底,我商在越南投資案共2,509 件(含

新增及撤資),投資金額達315 億6,896 萬美元,排名第4 位,占

10.77%;韓國居第1 位,投資金額為507 億644 萬美元,占17.29%;

日本投資金額為420 億5,830 萬美元,排名第2 位,占14.34%;新加

坡投資金額達378 億7,885 萬美元,居第3 位,占12.92%;英屬維京

群島投資金額達211 億4,949 萬美元,居第5 位,占7.21%。